Poniżej przedstawiamy najnowsze produkty z naszej oferty

Tensometryczny detektor torowy MTDT

Tensometryczny detektor torowy MTDT przeznaczony jest do wykrywania w określonym miejscu na torze obecności jednego lub zespołu pojazdów szynowych jak również może służyć do zliczania liczby ich osi, np. w celu identyfikacji tych pojazdów przejeżdżających przez wspomniane miejsce na torze czy też w celu pomiaru natężenia ruchu na danym odcinku torowiska.

Detektor MTDT podaje na swym wyjściu sygnał przeznaczony dla odległego urządzenia (do kilkuset metrów – zależnie od zastosowanego kabla między zespołami detektora przy szynie a tym urządzeniem), które steruje np. rozjazdami i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach ulicznych oraz monitoruje na nich ruch pojazdów szynowych.

Detektor MTDT jest urządzeniem bezobsługowym, którego czas eksploatacyjnej trwałości zależy głównie od staranności i jakości wykonania prac związanych z jego instalowaniem przy szynie (zgodnie z odpowiednią instrukcją) oraz od ograniczania możliwości kumulowania się wpływu zewnętrznych czynników degradacyjnych (woda, sól, pyły). W celu tego ograniczania niezbędne jest stosowanie odpowiednich obudów skrzynkowych


Ogólne informacje techniczne:


Moduł przekaźnikowy FSK dla tensometrycznego detektora torowego MTDT
Tensometryczny detektor torowy MTDT

Kaseta dla pieszych PZK-4

Kasety produkowane są we wszystkich wariantach napięciowych czyli 230VAC , 42VAC , 24VDC oraz we wszystkich wariantach wyposażenia wewnętrznego od wersji tylko z napisem potwierdzenia CZEKAJ np. ścieżki rowerowe do wersji wyposażonej w pełen zestaw akustyki ( sygnał naprowadzający, sygnał światła zielonego ) z możliwością ustawiania za pomocą pilota. Kasety są produkowane tylko i wyłącznie w wersji dotykowej, nie stosujemy przycisków mechanicznych.


Dokumenty do pobrania


Informacja techniczna
Opis sterowania
Certyfikat kompatybilności
Instrukcja programowania
Schemat
Instrukcja zdjęcia blokady głównej

Latarnia sygnalizacyjna dla tramwajów STT

Latarnie wykonywane są jedynie na zamówienie. Czas realizacji wynosi około 1 miesiąca.


Dokumenty do pobrania


Informacja techniczna
Schemat zasilacza
Schemat ideowy
Schemat montażowy